Categories
General

PRINCIPY INICIATIVY PRACUJÍCÍCH

Na jakých principech se organizujeme a pracujeme?
  • Samospráva: Každý má možnost podílet se na rozhodování – tzv. „sám spravuje“ uskupení, jehož je členem. Tomu říkáme autentická samospráva.
  • Přímá demokracie: Rozhodování probíhá diskusí v kolektivu za účasti všech a ti poté určují, co se bude dělat, a jakým způsobem. Není potřeba zástupců; rozhoduje se přímo na schůzích, sjezdech, plénech či v referendech.
  • Nehierarchičnost: Nechceme se dělit na ty, kteří rozhodují a ty, kteří poslouchají, jak je tomu v tradičních odborech; tyto nerovnosti – hierarchie, jsou základem všech neduhů.
  • Úkolovaný mandát a odvolatelnost: Všichni členové jsou do svých funkcí (například správce fondu, webu, emailu a podobně) voleni celou členskou základnou na schůzích či v referendech, plní jen „úkol“, který jim byl svěřen v rámci pravomocí jim určených a jsou kdykoliv odvolatelní.
  • Nebyrokratičnost: Odmítáme placené funkce a zbytečnou byrokracii, věnujeme přebytečné finanční prostředky raději na vzájemnou pomoc.
  • Federalismus: Oproti centralismu a utváření mocenských center stavíme federalismus, který zachovává autonomii jednotlivých skupin a jednotlivců v rámci celé organizace.
  • Přímá akce: To znamená, že každá činnost je bezprostředním jednáním jednotlivců, kteří nečekají, až to za ně udělá někdo jiný.
  • Vlastní iniciativa: Místo všeobecné pasivity mezi odboráři v tradičních odborech, která vyhovuje odborovým bossům stavíme zájem a iniciativu každého z nás.
  • Rovnost: Nedovolíme, aby nás šéfové rozdělovali, musíme držet pospolu a postupovat svorně, nečinit mezi sebou rozdíly, nás spojuje naše postavení, které vzniká společenskou nerovností.
  • Solidarita: Základem naší činnosti je sounáležitost a solidární postup, protože příkoří na jednom z nás je příkořím na náš všech. Vzájemná pomoc mezi sebou je přirozeností dle hesla „Dnes já tobě, zítra ty mě“.
  • Bojovnost: Poznanou nutností je, že bez boje není možné počítat se zlepšením. Máme jen dvě možnosti: Začít bojovat o lepší postavení, nebo nic nedělat a smířit se s tím, že s námi budou šéfové zametat.
  • Bezpartajnost: Nevěříme žádné politické straně a politikům obecně, spoléháme sami na sebe, jen my sami si můžeme pomoci a prosadit naše zájmy a práva.
Categories
General

POŠLI ZPRÁVU ZE SVÉHO PRACOVIŠTĚ!

Posílej pravidelně zprávy ze svého pracoviště! Přerušuje se u vás výroba? Propouští se? Nevyplácí se mzda? Snižují se platy? Zvyšují normy a pracovní tempo? Zanedbává se bezpečnost práce? Šikanuje vás vedení podniku?

Informujme se navzájem, sdílejme informace.

Pište na: safed@riseup.net .  (uveřejníme anonymně)

Iniciativa pracujících.

Categories
General

PŘIDEJ SE

Zakládáme kolektiv „Iniciativa pracujících“, kterého snahou bude propojit pracující z různých profesí a podniků napříč Českou republikou ve mzdových sporech, proti propuštění, nevyplácení mezd či šikaně ze strany podniku. Budeme si navzájem nápomocni, protože v kolektivu je výhoda! Chceme si vyměňovat zkušenosti, podporovat se, připravovat a koordinovat společné akce třeba v souvislosti s problémem na tvém konkrétním pracovišti. Příště ty zase pomůžeš druhému při jeho boji třeba za vyšší mzdu. V kolektivu jsme schopni dát dohromady potřebný kapitál a materiální zázemí na tyto akce a kampaně. Proto se vyplatí působit v kolektivu jako je ten náš.
Inspiraci čerpáme u polských kolegů z anarchosyndikalistických odborů OZZ Iniciatiwa Pracownicza.
Zpočátku chceme působit jako podpůrný a koordinační kolektiv. Nyní je potřeba srazit řady! Vytvořit síť místních kontaktů a kontaktů na jednotlivých pracovištích. Časem dle možností založit i odborový svaz (bez předáků a bossů podlézajícím managementu a vlastníkům firem) na právní ochranu svých členů a případné kolektivní vyjednávání. Zároveň vytvořit také „solidární fond“, na podporu v nezaměstnanosti, na podporu členů ve stávce a na právní zastupování.
Aby se to podařilo, je potřeba dát dohromady větší počet lidí, protože čím větší bude kolektiv, tím větší šanci má na úspěšné prosazování našich požadavků a práv. Jako pracující musíme spoléhat jedině sami na sebe! Jestli tě to zaujalo a chceš se dozvědět víc, piš sz na FB IP nebo e-mail: safed@riseup.net.
Iniciativa pracujících
Categories
General

ČLÁNKY

Categories
General

STAŇ SE LOKÁLNÍM KONTAKTEM INICIATIVY PRACUJÍCÍCH VE SVÉM MĚSTĚ

Snahou „Iniciativy pracujících“ je propojit pracující z různých profesí a podniků napříč Českou republikou ve mzdových sporech, proti propuštění, nevyplácení mezd či šikaně ze strany podniků. Chceme si vyměňovat zkušenosti, podporovat se, připravovat a koordinovat společné akce třeba v souvislosti s problémem na tvém konkrétním pracovišti. Příště ty zase pomůžeš druhému při jeho boji třeba za vyšší mzdu. V kolektivu jsme schopni dát dohromady potřebný kapitál a materiální zázemí na tyto akce a kampaně. Proto se vyplatí působit v kolektivu jako je ten náš. Inspiraci čerpáme u polských kolegů z anarchosyndikalistických odborů OZZ Iniciatiwa Pracownicza.
Aby se to podařilo, je potřeba dát dohromady větší počet lidí, protože čím větší bude kolektiv, tím větší šanci má na úspěšné prosazování našich požadavků a práv. Proto je v první řadě potřeba vytvořit síť lokálních kontaktů.
Pokud ti je naše snaha sympatická napiš nám a staň se lokálním kontaktem Iniciativy pracujících. Co to obnáší? Dost možná budeš prvním, kdo se ve tvé obci či městě přihlásí k IP.
 • Na tobě bude pomoci s propagací a šířením letáků či plakátů v regionu, v okolí podniků, které společně vytvoříme jako kolektiv.
 • Podávat zprávy z regionu, jestli se někde rozhořely mzdové boje či někde hrozí propuštění a podobně, abychom byli jako celek v obraze a byli schopni případně solidárně reagovat a podpořit bojující kamarády.
 • Pokud se ozve zájemce či zájemkyně z tvého okolí, bude nasměřována na tebe, aby si se s ním sešel a seznámil. Můžete poté založit regionální skupinu IP.
Jestli tě to zaujalo piš sz na FB IP nebo e-mail: safed@riseup.net.
Iniciativa pracujících