PŘIDEJ SE

Zakládáme kolektiv „Iniciativa pracujících“, kterého snahou bude propojit pracující z různých profesí a podniků napříč Českou republikou ve mzdových sporech, proti propuštění, nevyplácení mezd či šikaně ze strany podniku. Budeme si navzájem nápomocni, protože v kolektivu je výhoda! Chceme si vyměňovat zkušenosti, podporovat se, připravovat a koordinovat společné akce třeba v souvislosti s problémem na tvém konkrétním pracovišti. Příště ty zase pomůžeš druhému při jeho boji třeba za vyšší mzdu. V kolektivu jsme schopni dát dohromady potřebný kapitál a materiální zázemí na tyto akce a kampaně. Proto se vyplatí působit v kolektivu jako je ten náš.
Inspiraci čerpáme u polských kolegů z anarchosyndikalistických odborů OZZ Iniciatiwa Pracownicza.
Zpočátku chceme působit jako podpůrný a koordinační kolektiv. Nyní je potřeba srazit řady! Vytvořit síť místních kontaktů a kontaktů na jednotlivých pracovištích. Časem dle možností založit i odborový svaz (bez předáků a bossů podlézajícím managementu a vlastníkům firem) na právní ochranu svých členů a případné kolektivní vyjednávání. Zároveň vytvořit také „solidární fond“, na podporu v nezaměstnanosti, na podporu členů ve stávce a na právní zastupování.
Aby se to podařilo, je potřeba dát dohromady větší počet lidí, protože čím větší bude kolektiv, tím větší šanci má na úspěšné prosazování našich požadavků a práv. Jako pracující musíme spoléhat jedině sami na sebe! Jestli tě to zaujalo a chceš se dozvědět víc, piš sz na FB IP nebo e-mail: safed@riseup.net.
Iniciativa pracujících