FAQ

FAQ: ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

JSEM STUDENT, MŮŽU SE STÁT ČLENEM ODBOROVÉHO SVAZU INICIATIVA PRACUJÍCÍCH?

Ano, můžeš se stát členem nebo členkou a budete vřele vítáni. Naše stanovy dovolují se stát členem nebo členkou od 15 let věku.

Odborový svaz Iniciativa pracujících dává možnost organizovat se všem skupinám, v tom se lišíme od tradičních odborů. Myslíme si, že je k prospěchu jak pracujícím, tak studentům, aby táhli za stejný provaz a vzájemně se podporovali a propojovali snahy k dosažení svých zájmů.

Vzájemnou součinností a solidaritou, můžou studenti podpořit boj za vyšší mzdy zaměstnanců, a vlastně svých rodičů. A do budoucna sebe sama, když nastoupí do zaměstnání.

Pracující se naopak mohou postavit za studenty při prosazení placených stáží v rámci školy nebo zvýšení výplat za praxe v rámci učilišť a podobně. Nebo třeba snížení poplatků za ubytování na intrech a kolejích.

Navíc z každého studenta se časem stane zaměstnanec, ať už duševně nebo manuálně pracující. A tak je členství v Odborovém svazu Iniciativa pracujících pro každého dobrou školou do života, aby se jako zaměstnanec byl schopen postavit za svá práva.

UVAŽUJI O VSTUPU DO ODBOROVÉHO SVAZU INICIATIVA PRACUJÍCÍCH, ALE NEVÍM JESTLI TO NEBUDE PRO MNE PŘÍLIŠ NÁROČNÉ ČASOVĚ?

Pokud si myslíš, že Odborový svaz Iniciativa pracujících v našem kraji chyběl, neváhej se vstupem ani minutu. Opravdu je potřeba, aby se organizoval každý, jedině tak, se můžeme stát silní a účinně bojovat za své zájmy. Čím více nás bude, o to snazší je bude prosazovat. V počtu a odhodlanosti je naše síla.
Pokud máš pochybnosti o tom, jestli by si své členství časově stíhal s ohledem na práci, rodinu a záliby? Také i my máme svojí práci, rodiny a koníčky. Oboje jde skloubit. Děláme to pro sebe a pro naší lepší budoucnost. Možná si nyní spokojený se svou práci, ale je plno dalších problémů, které je potřeba vyřešit mimo naše zaměstnání (zdražování, nájmy, vládní reformy atd). Důležitý je také solidární postup, vzájemně si pomáhat a podporovat se ve sporech s šéfy, i když se mně to momentálně netýká. Příště mohou ostatní pomoci zase tobě.
No dobře, kolik to zabere času být členem Odborového svazu Iniciativa pracujících? Jak aktivní budeš je především na tobě. Co se po mě bude vyžadovat? Mrknout do diskusního fóra, co se v rámci OS IP řeší za akce. To zabere denně pár minut. A vyjádřit svůj názor. Případně máš- li čas se k akci připojit, můžeš si krom účasti vzít i nějaký úkol. Například příští pátek je svolána solidární akce se stávkujícími zaměstnanci ve tvém městě. Tak dát vědět, že máš nebo nemáš čas dorazit. A že můžeš pomoci s rozdáváním letáků atd. Účast na takové akci zabere cca hodinu.
Pokud v tvé obci nebo okolí působí Místní skupina OS IP, dojít na schůzku. To zabere také hodinu. Konají se pravidelně, povětšinou jednou měsíčně. Dva krát do roka pak celorepublikový sjezd OS Iniciativa pracujících. To není nic co by se nedalo zvládnout, i když si momentálně časově vytížený. Pro celou OS IP se konají také pravidelné čtvrteční On-line schůzky, kde si můžeš pokecat se všemi. Trvají hodinu. Nic z toho není povinné, vše je na dobrovolné bázi.
No a co dál? Placení měsíčního členského příspěvku můžeš vyřešit tak, že dáš trvalý příkaz, ke stržení 100 Kč a nemusíš se o nic víc starat. I když budeš patřit mezi tzv. “tiché členy”, kteří nemají příliš času se zapojovat, věř, že tímto pomůžeš velice, aby se mohli realizovat naše kampaně a boje.
Dobré bude když ve svém okolí vždy pomůžeš rozhodit letáky, nebo vylepit nové plakáty či samolepky. To můžeš cestou z práce, na nákup nebo za přáteli. Nezabere ti to moc času, uvidíš sám.

NEMÁME VE FIRMĚ ODBORY, CHTĚL BYCH JE ZALOŽIT. CO MÁM UDĚLAT?

Na založení odborů (základní organizace) ve firmě, kde pracuješ, jsou potřeba do závodního výboru tři zaměstnanci. Musíš k sobě sehnat ještě dva kolegy nebo kolegyně. Domluvte si schůzku mimo zaměstnání. Zajděte si posedět na kávu nebo pivko. Proberete pro a proti. Lépe se poznejte a ujistěte, že jdete do toho.

Pokud jste rozhodnutí jít do založení odborů, druhým krokem je vstoupit do Odborového svazu Iniciativa pracujících. Stáhni si přihlášku za člena, vyplň a pošli poštou v papírové podobě na naší adresu nebo vyfoť a pošli na náš e-mail iniciativa-pracujicich@riseup.net. Napiš nám i svém záměru buď e-mail, pošli SMS, nebo zprávu přes náš Messenger či instagram.

Na založení Základní organizace Odborového svazu Iniciativa pracujících je potřeba vyřídit také pár oficialit, se kterým ti pomůže celý svaz. Jedná se o zapsání Základní organizace OS IP do spolkového rejstříku, aby bylo přiděleno IČO a právní subjektivita. Sídlem je adresa firmy, žádat o svolání nemusíte máte na to právo ze zákona. V podstatě se jedná o zaslání zakládací listiny, nic hrozného. Na rozdíl od firem a spolků, nesmí být jména výboru odborové organizace veřejně přístupné.

Na co je potřeba se připravit? Pochopitelně zaměstnavatel nerad vidí ve své firmě odbory. Některý ačkoliv s nelibostí se to vezme jako nutnou skutečnost, jiný se bude chovat dost nepřátelsky a bude dělat nepříjemnosti. Pamatujte, že jako závodní výbor jste vy tři chráněni zákonem a zaměstnavatel vás nemůže propustit. Nemusíte se bát výpovědi. Proto je dobré, aby se výbor skládal ze zaměstnanců se smlouvou na dobu neurčitou. V opačném případě by hrozilo, že vám smlouvou jednoduše neprodlouží. Za založení odborů se může mstít jinými formami.

Ostatní členové mimo výbor nejsou sice chránění před propuštěním, avšak nemusí o nich zaměstnavatel vůbec vědět. Proto se členské příspěvky posílají na společný fond OS IP a nejdou přes mzdovou účtárnu, jak je tomu běžné u ostatních odborů, aby zaměstnavatel nevěděl, kdo je a není členem odborů.

Pokud by docházelo ze strany vedení firmy k šikaně výboru, je tu právě ta výhoda, že za tebou bude stát celý Odborový svaz Iniciativa pracujících, který použije všechny prostředky, aby se tě zastal a zastavil zaměstnavatele v jeho jednání.

ODBOROVÝ SVAZ INICIATIVA PRACUJÍCÍCH SE MI LÍBÍ. NEVADÍ, ŽE UŽ JSEM ČLENEM ODBORŮ?

Nevadí. Klidně můžeš být členem jiného odborového svazu a zároveň být členem Odborového svazu Iniciativa pracujících. Jsme sice v mnohém k současným odborům kritický, a chceme dělat věci jinak, avšak chápeme, že velké odborové svazy skýtají mnohé výhody, o které se není třeba připravit. Navíc jsme naklonění vzájemné spolupráci mezi stávajícím odborovým hnutím. Máš-li obavy jak by tvé rozhodnutí vzali odborový předáci a zaměstnavatel, nebude mu to nijak sděleno. Členské příspěvky se odvádí přímo na účet OS IP, takže o tvém členství nebude zaměstnavatel vědět, na rozdíl od jiných odborů.

JAK ZALOŽIT MÍSTNÍ SKUPINU ODBOROVÉHO SVAZU IP A JAK FUNGUJE?

 • Na založení místní skupiny Odborového svazu Iniciativy pracujících jsou zapotřebí minimálně dva členové OS Iniciativy pracujících. Ideální je ji zakládat ve třech. Platí to jak pro meziprofesní místní skupiny, tak pro Akční podnikové skupiny na jednotlivých pracovištích. Na založení skupiny OS IP stačí vaše rozhodnutí, žádné další formality. Zvolte si název, například „Místní skupina OS IP Karlovy Vary“ či Akční podniková skupina Autokabel – Krupka“. O vzniku skupiny informujte ostatní členy OS IP. Skupina pracuje plně autonomně, blíže popsáno v Principech OS IP“.
 • Skupina OS IP by se měla pravidelně scházet, domluvte se jak často (týdně nebo max. měsíčně) podle aktuální potřeby. Ze schůzí dělejte krátké zápisy, piště si do nich, kdo si co vzal na starost zařídit či udělat a do kdy. Na další schůzce si předešlý zápis vytáhněte a proberte co se povedlo a vyřešte resty. Ze svého středu si zvolte pokladníka a určete osobu „důvěrníka“, který bude za skupinu obstarávat komunikaci v rámci celé OS IP.

CO ZNAMENÁ STÁT SE LOKÁLNÍM KONTAKTEM ODBOROVÉHO SVAZU INICIATIVY PRACUJÍCÍCH?

 • Odborový svaz Iniciativa pracujících si předsevzala stát se komunikační sítí zaměstnanců napříč celou ČR. Nejde o to se jen sdružit, důležité je také se navzájem informovat, vyměňovat si zkušenosti a sdílet své problémy i snahy o zlepšení. V současné době jsou jednotlivé podniky izolované, zaměstnanci jednoho podniku nevědí nic o tom, co se děje ve vedlejší fabrice, natož na druhém konci ČR. Síť lokálních kontaktů to může změnit. Lokální kontakt v rámci Odborového svazu IP posílá pravidelné zprávy na centrální e-mail či fórum. Ideální pro členy OS IP a naše spolupracovníky, kteří jsou v dané obci sami. Pomáhá s rozšiřováním materiálů OS IP v okolí a působí jako kontaktní osoba pro nové zájemce z jeho města či regionu. Působí anonymně. Pokud se ozve zájemce na centrální email, je mu přeposlán a sejde se s ním. Pokud se domluví mohou založit místní skupinu OS IP.

CO SE PO MĚ JAKO NOVÉM ČLENOVI OS IP BUDE OČEKÁVAT?

 • Jak fungujeme a pracujeme je popsáno v “Principech OS IP“. Abychom mohli zajistit chod organizace a být schopni postarat se o své členy v nouzi či zajistit právní ochranu, funguje v rámci Odborového svazu IP „Solidární fond“ a Fond IP“, do kterých plynou členské příspěvky, dary a výtěžky z různých benefičních akcí a prodejů. Tvou jedinou povinností je uhradit měsíční členský příspěvek 100 Kč (ostatní tedy studenti, nezaměstnaní, důchodci a rodiče na RD 50 Kč).
 • Očekává se od tebe, že se dobrovolně, podle svých schopností a času budeš zapojovat do činnosti OS IP. Myslí se tím účastnit se diskusí, anket, referend a schůzí. Zároveň se zapojovat do probíhajících akcí (aktuální kampaně za vyplacení mezd, za zvýšení platů a podobně). Pomoc s propagací materiálů OS IP: výlep plakátů a rozdávání letáků ve svém okolí. Sbírání informací z různých podniků ve svém okolí (o mzdových sporech, propouštění a podobně) a informovaní zbytku organizace. Může se zdát, že je toho hodně, ale je to jen zdání, uvidíš sám. My také máme rodiny s dětmi, zaměstnání a koníčky a při tom zvládáme část volného času věnovat OS IP.

JAK SE STÁT ČLENEM ODBOROVÉHO SVAZU INICIATIVY PRACUJÍCÍCH? CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

 • Pokud souhlasíš s „Principy a Stanovami OS IP“ a máš potřebu se sdružit s ostatními, kontaktuj nás. Stačí napsat třeba email na iniciativa-riseup.net@riseup.net ve znění př.: „Zdravím, souhlasím s principy OS IP a chtěl bych se stát členem OS IP. Pracuji v kovoprůmyslu (studuji na VŠ, momentálně bez práce a podobně). S pozdravem, Petr Novák z Nymburka.“
 • Dále si vytiskněte Přihlášku, ke stažení zde: https://iniciativa.noblogs.org/formular-prihlaseni-za…/. Kdo nemá možnost tisku, stačí napsat do zpráv nebo na iniciativa-pracujicich@riseup.net a obratem zašleme poštou.
  VSTUP DO OS PRACUJÍCÍCH (NÁVOD): vytisknout, vyplnit a podepsat. Pak stačí naskenovat a nebo vyfotit a poslat na e-mail: iniciativa-pracujicich@riseup.net.
  PROČ VSTOUPIT DO ODBOROVÉHO SVAZU INICIATIVA PRACUJÍCÍCH? přečti zde: https://iniciativa.noblogs.org/…/proc-vstoupit-do…/
 • Domluvíme si schůzku, sejdeme se osobně, abychom se poznali. Členové ti vysvětlí jak to u nás funguje, budeš mít prostor na své dotazy.

PROČ SE ZAPOJIT DO ODBOROVÉHO SVAZU INICIATIVY PRACUJÍCÍCH, KDYŽ NEMÁM PROBLÉM NA PRACOVIŠTI?

 • Smysl naší organizace je prostý: ve sdružení s ostatními lidmi dostávají naše činy a snahy patřičnou váhu a sílu něco změnit. Osamocený jednotlivec je příliš slabý, aby se bránil přesile vedení podniku. Proto je důležitý solidární postup všech pracujících a dalších skupin, i když ony zrovna nemusí řešit žádný konflikt se šéfem. Nikdo však nemá jistotu, že v blízké budoucnosti nebude potřebovat pomoc organizace pracujících, jako je ta naše. Proto je třeba být aktivní i v době relativního klidu, být připravený a mít vybudované zázemí tohoto typu. Protože když z ničeho nic problém propukne, nebudeme mít prostředky, jak se ubránit.

V ČEM SE LIŠÍTE OD KLASICKÝCH ODBORŮ?

 • V první řadě je to způsob jakým se organizuje a pracujeme, který je popsaný v „Principech OS Iniciativy pracujících“. Na rozdíl od klasických odborů však nesdružujeme ve svých řadách výhradně jen zaměstnance, ale i další sociální skupiny: studenty, nezaměstnané, OSVČ i důchodce – protože jsme došli k poznání, že společným a solidárním postupem jsme silnější při řešení problémů, které nás trápí.
 • Stojíme vždy na straně pracujících, nemusíme se ohlížet na výhody plynoucí z postů odborových předáků vůči zaměstnavatelům.
 • Navíc uplatňujeme více taktik seberoganizace: využíváme jak metodu odborového sdružení, tak neformálních akčních podnikových skupin a meziprofesních místních skupin. Můžeme tak v utajení působit i na pracovištích a v odvětvích, kde klasické odbory byly zlikvidovány či znemožněny šéfy. Prvořadá je však vlastní iniciativa, nechceme ani nemůžeme vybojovat zlepšení za druhé, musí se o to každý poškozený zaměstnanec zasadit sám s naší podporou.

BUDETE CHTÍT ZA SVOJI ČINNOST A POMOC PROVIZI?

 • Ne. Děláme to ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Jednáme z přesvědčení, že si jako pracující a obecně prostí lidé musíme navzájem pomáhat. Držíme se principu: „Jednou já tobě, podruhé ty mě!“. Na oplátku budeme rádi, když ty, podpoříš zase někoho druhého při další kampani.

JAK MI POMŮŽETE V PŘÍPADĚ, ŽE MI ŠÉF NEVYPLATIL PENÍZE (NEBO MÁM JINÝ PROBLÉM V PRÁCI)?

 • V první řadě nám napiš o svém problému se zaměstnavatelem. Domluvíme si schůzku, sejdeme se s tebou a společně prostudujeme dokumenty týkající se tvého problému. Dohodneme se, jak budeme postupovat. Pomůžeme ti naplánovat jednotlivé kroky, zmobilizujeme lidi na tvoji podporu, zvýšíme tlak na zaměstnavatele. Naší podmínkou je, že jednat budeme s tebou, ne za tebe.