Categories
General

PRINCIPY INICIATIVY PRACUJÍCÍCH

Na jakých principech se organizujeme a pracujeme?
  • Samospráva: Každý má možnost podílet se na rozhodování – tzv. „sám spravuje“ uskupení, jehož je členem. Tomu říkáme autentická samospráva.
  • Přímá demokracie: Rozhodování probíhá diskusí v kolektivu za účasti všech a ti poté určují, co se bude dělat, a jakým způsobem. Není potřeba zástupců; rozhoduje se přímo na schůzích, sjezdech, plénech či v referendech.
  • Nehierarchičnost: Nechceme se dělit na ty, kteří rozhodují a ty, kteří poslouchají, jak je tomu v tradičních odborech; tyto nerovnosti – hierarchie, jsou základem všech neduhů.
  • Úkolovaný mandát a odvolatelnost: Všichni členové jsou do svých funkcí (například správce fondu, webu, emailu a podobně) voleni celou členskou základnou na schůzích či v referendech, plní jen „úkol“, který jim byl svěřen v rámci pravomocí jim určených a jsou kdykoliv odvolatelní.
  • Nebyrokratičnost: Odmítáme placené funkce a zbytečnou byrokracii, věnujeme přebytečné finanční prostředky raději na vzájemnou pomoc.
  • Federalismus: Oproti centralismu a utváření mocenských center stavíme federalismus, který zachovává autonomii jednotlivých skupin a jednotlivců v rámci celé organizace.
  • Přímá akce: To znamená, že každá činnost je bezprostředním jednáním jednotlivců, kteří nečekají, až to za ně udělá někdo jiný.
  • Vlastní iniciativa: Místo všeobecné pasivity mezi odboráři v tradičních odborech, která vyhovuje odborovým bossům stavíme zájem a iniciativu každého z nás.
  • Rovnost: Nedovolíme, aby nás šéfové rozdělovali, musíme držet pospolu a postupovat svorně, nečinit mezi sebou rozdíly, nás spojuje naše postavení, které vzniká společenskou nerovností.
  • Solidarita: Základem naší činnosti je sounáležitost a solidární postup, protože příkoří na jednom z nás je příkořím na náš všech. Vzájemná pomoc mezi sebou je přirozeností dle hesla „Dnes já tobě, zítra ty mě“.
  • Bojovnost: Poznanou nutností je, že bez boje není možné počítat se zlepšením. Máme jen dvě možnosti: Začít bojovat o lepší postavení, nebo nic nedělat a smířit se s tím, že s námi budou šéfové zametat.
  • Bezpartajnost: Nevěříme žádné politické straně a politikům obecně, spoléháme sami na sebe, jen my sami si můžeme pomoci a prosadit naše zájmy a práva.