Categories
ČLÁNKY

FORMY BOJE NA PRACOVIŠTÍCH

Zaměstnanci jsou často obětí útoků ze strany šéfů. Ty se projevují nucenými přesčasy, rušením bezpečnostních opatření, šikanou či diskriminací na pracovišti, propouštěním nebo zhoršováním platových podmínek či nevyplácením mezd. Politici, představitelé byrokratických odborů a masmédia nás přesvědčují, že tyto útoky na naše práva a zájmy nejsou důvodem k porušování pracovní kázně, snižování výkonu, nebo zastavení pracovní činnosti. My si naopak myslíme, že právě toto jsou způsoby, jak se bránit útlaku a vybojovat si důstojný život. Existuje mnoho metod, které lze v tomto boji využít. Uvádíme zde několik z nich:

 • STÁVKA

  Stávka je přerušení práce ze strany zaměstnanců. Bez práce zaměstnanců šéfové ztrácejí to, co zajišťuje jejich zisky. Je to tedy právě zastavení práce, co způsobuje šéfům rány a tlačí je ke splnění požadavků pracujících.

 • DIVOKÁ STÁVKA

  Divoká stávka nepodléhá procedurám, na základě kterých se ohlašuje oficiální stávka a které vymezuje zákon o kolektivním vyjednávání. Je tedy rychlejší a zaměstnavatele může lehko zaskočit. Může vzniknout například na pracovišti, kde nejsou odbory, nebo tam, kde fungují reformistické obory, ale pracující se rozhodli sami řešit vzniklý problém bez zbytečných zprostředkovatelů, kteří by jednali za ně.

 • OKUPAČNÍ STÁVKA

  Jde o stávku, kdy stávkující odmítnou opustit pracoviště, dokud nejsou jejich požadavky splněné. Často při tom dochází k zablokování vchodů a znemožnění práce stávkokazům.

 • MARODKA

  Podstatou této taktiky je, že si všichni nebo většina pracujících ve stejný den vezmou marodní a tím ochromí výrobu. Efekt je tedy stejný jako při stávce – výroba stojí a zaměstnavatel je dotlačen k tomu, aby splnil požadavky zaměstnanců a zaměstnankyň.

 • PIKET

  Piket je druh akce, při které se pracující shromáždí před pracovištěm nebo vchodem sídla firmy, aby na svoje problémy upozornili kolegy a kolegyně a získali veřejnost na svou stranu. Cílem piketu může být ochromení či zastavení výroby tím, že se zabrání dodávání zásob na pracoviště a zablokuje se distribuce produktů směrem k odběratelům. Piket nemusí být nutně spojený se stávkou a pracující ho mohou organizovat v čase pracovního volna.

 • SABOTÁŽ

  Sabotáží označujeme všechny aktivity, které vykonají zaměstnanci, aby omezili výrobu. Mohou to být maličkosti, jako je telefonování během pracovní doby (nejlépe ze služebního telefonu, za který platí zaměstnavatel), ale i velké škody na majetku, výrobních prostředcích či údajích. Narozdíl od jiných druhů přímých akcí sabotáž mohou vykonávat i jednotlivci, aniž by se tím vytratila její účinnost.