Categories
PROHLÁŠENÍ

ČEKAJÍ NÁS ŠPATNÉ ČASY: ZORGANIZUJME SE DOKUD JE ČAS! ZAPOJ SE DO INICIATIVY PRACUJÍCÍCH!

Čekají nás špatné časy! Již nyní se utlumuje výroba. Podniky posílají stovky zaměstnanců na buď 60 – 80 % platu domů nebo hůře, na neplacené volno, případně jsou pracovníci odbyti tím, že si mají dovybrat dovolenou. Podnikatelé již dopředu straší propouštěním a utlumováním výroby. Přestože mají na svých soukromých účtech stamilionové částky, nehodlají do svých rezerv sáhnout. Raději sáhnou do našich peněženek a našich mezd. Máme to být opět my, pracující lidé, kdo má platit za krizi. Avšak v době prosperity se s námi o své zisky nedělí!
Můžeme očekávat další útok na naše práva. Snižovaní mezd. Mnohé z nás, které propustí, po nějaké době opět zaměstnají, avšak za horších podmínek. Vnutí nám nevýhodné pracovní smlouvy s nižšími platy. Budou nás nutit zvyšovat normy a pracovní tempo, avšak za nižší výdělky, než dosud – za opakování staré písničky: firmě se nedaří, musíme být trpěliví a pomoci ji. Pomůžeme však jen vlastníkům a šéfům vydělat si na nás ještě více než dříve, zatímco my opět skončíme o žebrácké holi.
Zaměstnavatelé jsou si svých zájmů velice dobře vědomi. Je na čase si uvědomit, že jsou protichůdné s těmi našimi. Je na čase, si uvědomit, že je musíme prosazovat také, avšak kolektivní cestou, v tom spočívá pramen úspěchu. Politici a lobbisté všech odstínů i barev se na nás jako na pracující opět vykašlou. Není se co divit, mají blíže k vlastníkům podniků a nadnárodním společnostem.
Musíme tedy spoléhat sami na sebe. Na naši vlastní seberorganizaci a přímou akci. Přímou akci se rozumí aktivita, kterou činíme přímo sami, místo spoléhání se na nějaké zástupce, ať už politiky či odborové předáky, kteří mají často blíže k vedení podniku než k osazenstvu. Lepší pracovní podmínky nám nespadnou samy z nebe. Musíme si je vybojovat, jiná cesta není. Záleží na každém z nás, jak se budeme mít. Zahoď strach, lhostejnost ke svému vlastními osudu a spoj se s ostatními pracujícími napříč ČR. Zapoj se do vznikající Iniciativy pracujících. Kontaktuj nás a staň se lokálním kontaktem. Pojď s námi vytvořit hnutí pracujících zdola, které bude schopno se postavit za naše vlastní zájmy! Nečekej, zítra už může být pozdě.
Iniciativa pracujících