Categories
KDO JSME A CO CHCEME

INICIATIVA PRACUJÍCÍCH: KDO JSME A CO CHCEME?

Iniciativa pracujících se snaží sdružovat pracující všech profesí, kteří hodlají prosazovat společně svoje zájmy co zaměstnanci. Uvědomujeme si, že jako pracující lidé, jsme pro většinu zaměstnavatelů a vlastníku podniků jen pouhé stroje, nikoliv lidské bytosti. Proto s námi také tak zacházejí. Nevadí jim, že musíme uživit své rodiny, platit plno výdajů, zatímco se vše zdražuje. Kdy naposledy vám zvedli mzdu? A pokud ano, jakými ubohými částkami v porovnání s miliony a miliardami hromadícími na svých účtech? Neváhají nás vydírat, ponižovat a propouštět! Naše zájmy jsou naprosto protikladné se zájmy managementu a vlastníků podniků, ve kterých pracujeme. My chceme práci, za kterou dostaneme plnohodnotnou mzdu, garantující všechny materiální potřeby pro důstojný život. Na druhou stranu je zájem majitelů a managementu dostat z pracujících co největší výkony, za co nejnižší náklady, aby tak dosáhli maximalizace svých zisků.

Skutečnost je taková, že my žádný management k životu nepotřebujeme, to oni potřebují naši práci a náš pot. Pokud zaměstnavatelé nerespektují naše požadavky, nezbývá než zvolit způsoby protestů, které šéfům dokážou, že to, co jim říkáme, myslíme vážně. Důsledkem toho, že majitelé a management, tlačí naše mzdy na nejnižší úroveň, že se nebojí propouštět a nutí nás za méně peněz dělat stále více práce, není jen jejich hamižnost, ale také naše nečinnost. Protože si to necháváme líbit! Mnozí lidé mají strach, bojí se ozvat a postavit se za své zájmy. Bojí se o svoji existenci, o uživení rodin! Vidíme to denně, mezi svými kolegy. Bylo tomu tak i v minulosti. Avšak ohlédneme-li se pořádně do minulosti, vidíme, že pracující lidé dokázali zvednout hlavy, nabrat odvahu a začít bojovat! Jiná cesta není! Práva se totiž nerozdávají, práva se berou! A dostaneme jen to, o co se rozhodneme bít. Nemůžeme očekávat pomoc od nikoho, jedině sami od sebe. Od politiků a politických stran už vůbec ne!

Osobní vzpoury vedou jen k propuštění dotyčného. Proto je nutné postupovat kolektivně. Pouze ve spojení s ostatními kolegy na pracovišti, můžeme dosáhnout vítězství. Musíme sebrat odvahu! Pokud patříš mezi ty odvážnější, je Iniciativa pracujících právě pro tebe. Přestože momentálně nenacházíš mezi kolegy v práci pochopení, nezoufej. Spojením s Iniciativou pracujících získáš nové kamarády, kteří ti pomohou otevřít oči tvým kolegům. Ačkoliv můžeme být z různých podniků a geografických vzdáleností, můžeme si být navzájem nápomocni. Vyměňovat si zkušenosti, podporovat se a připravovat a koordinovat společné akce třeba v souvislosti s problémem na tvém konkrétním pracovišti. Příště ty zase pomůžeš druhému při jeho boji třeba za vyšší mzdu. Ve spojení jsme schopni dát dohromady potřebný kapitál a materiální zázemí na tyto akce a kampaně. Proto se vyplatí působit v kolektivu jako je ten náš.

Možná mnohý namítne, proč k uplatňovaní našich práv nevyužijeme současných odborových svazů sdružených v ČMKOS či ASO? Proč do nich nevstoupíme a třeba je nezměníme k lepšímu? Centralistické těleso bychom však těžko předělávali na federalistické a založené na přímé akci a bez odborové byrokracie. Někdy je lepší starý dům strhnout a postavit nový, na lepších základech. A proč jim nedůvěřujeme? Funkcionáři ČMKOS a předáci členských odborových svazů mají totiž blíže k managementu, vlastníkům a politikům, než k nám pracujícím – kdybychom si dříve uvědomili, že funkcionáře a předáky zajímají více zahřátá křesla a kariéra, než naše životní podmínky, nemuseli jsme ztrácet čas spoléháním se na to, až začnou něco dělat. Nemuseli jsme přispívat do kasiček jejich odborů. Mohli jsme již dávno založit odbory vlastní, takové, které by plnily zájmy pouze nás, pracujících. A tyto snahy nyní činíme! Musíme být ovšem upřimní, také v současném odborovém hnutí najdeme plno kamarádů a kamarádek, kteří pracují v odborovém hnutí upřimně a v zájmu pracujících a doufáme, že je v brzo budeme moci uvítat v našich řadách.

Kontakt: safed@riseup.net