Categories
ZAKLÁDEJTE AKČNÍ SKUPINY NA SVÝCH PRACOVIŠTÍCH

MÁTE PROBLÉMY V PRACÍ? ZAKLÁDEJTE AKČNÍ SKUPINY NA SVÝCH PRACOVIŠTÍCH!

Máte problémy v práci? Musíte čelit nuceným přesčasům, rušením bezpečnostních opatření, šikaně či diskriminací na pracovišti, propouštěním nebo zhoršováním platových podmínek či nevyplácením mezd? Odbory problém neřeší, jdou na ruku vedení podniku a nebo vůbec nejsou? Pamatujte, že problém se sám od sebe nevyřeší! Mnozí kolegové v práci jsou lhostejní a nebo se jednoduše jen bojí. Někdo však musí být první! Založte neformální „Akční podnikovou skupinu“. Jak na to?
 • Mluvte s kolegy, u kterých jste si 100% jistí, pro začátek můžete být třeba jen 2-3, kteří jsou nespokojení a chtěli by něco dělat pro nápravu. Navrhněte jim založení Akční skupiny. Pobavte se jak by měla fungovat.
 • Stanovte si svůj aktuální cíl, kterého chcete jako akční skupina dosáhnout. Může to být třeba zvýšení mzdy. V takovém případě si je dobré zjistit finanční situaci podniku, aby jste mohli argumentovat, že firma vydělá dost, aby vám mohla zvýšit mzdu. Pobavte se o taktice a kam až jste ochotni zajít při prosazení tohoto požadavku.
 • Konejte pravidelné schůze, buď při práci pokud je to možné, o přestávce nebo mimo podnik, pokud se chcete vyhnout prozrazení a podmínky to jinak nedovolují. Založte si komunikační prostředek – uzavřenou skupinu či společný chat. Vyměňte si na sebe telefonní kontakty.
 • Fungujte mezi sebou jako rovnostářský kolektiv. Nevytvářejte mezi sebou nadřízené a podřízené, jednejte mezi sebou jako rovný s rovným. Rozhodujte společně na poradách či schůzích na principu přímé demokracie.
 • Začněte se o situaci jako Akční skupina bavit s ostatními kolegy, nejlépe tak, aby o tom nevědělo vedení, mistři či kolegové, kterým nevěříte, a máte podezření, že by běželi žalovat. Takovým lidem se vyhněte. Bavte se s kolegy, kterým důvěřujete. Bavte se řetězovou formou, od ucha k uchu, sondujte situaci.
 • Pokud naleznete pochopení pro plánovanou akci u dalších spolupracovníků svolejte ty, kteří s vámi souhlasí na pracovišti (třeba při obědové pauze) nebo mimo pracoviště, pokud hrozí nebezpečí provalení akce. Prodiskutujte co vás trápí: například nízké mzdy. Ke konci dejte hlasovat nebo udělejte kolečko, ať se každý z přítomných vyjádří. Padne-li souhlas s akcí, je potřeba přistoupit k činům.
 • Na prosazení drobnějších požadavků, stačí, když se dá dohromady menší skupina, která požadavek přednese vedení. Nevysílejte jednoho člověka, ale jděte tam celá akční skupina, bude to mít větší váhu a nehrozí, že by se zbavili jednoho z vás, vždy postupujte společně a svorně! Čím více lidí, tím lépe.
 • Pokud se v rámci Akční skupiny rozhodnete pro krok prosadit razantnější požadavky: zvýšení mezd, záleží jak velký okruh osazenstva je do této skupiny zasvěcen. Co také záleží na velikosti závodu a počtu zaměstnanců. Jsou závody s 30 až 2000 zaměstnanci. Pochopitelně Akční skupina čítající 5 z vás, tvoří větší procento v podniku s 30 zaměstnanci, zatímco v 1000členné fabrice je to nepatrný zlomek. V tom případě je potřeba začít agitovat, šuškandou od ucha k uchu, přesvědčovat kolegy o správnosti tohoto kroku nebo vytisknout a šířit letáky. Pamatujte, že osobní kontakt je nelepší.
 • Pokud shledáte, že většina kolegů je uzavření podniku nakloněna, může k tomu pomoci referenda šířeného od jednoho k druhému nebo jak bylo zmíněno na společné poradě. Pokud bude min 50 % osazenstva pro již zmíněné zvýšení mezd, je třeba se ujistit, že budou mít kolegové odvahu zastavit práci a jít do divoké stávky, pokud se bude vedení podniku vzpouzet!
 • Připravte se na zastrašování a hrozby! Pokud budete jednotní a neoblomní, nemusíte se bát. Stanovte si den, hodinu a místo srazu, kdy se shromáždí osazenstvo podniku a zastaví práci, své stanovisko předneste společně v davu jako shromáždění vedení podniku. Dobré je například si dát sraz ještě před příchodem do podniku, odchytnout si všechny kolegy jdoucí do práce. Máte šanci tak zviklat na vaši stranu i dosud “nerozhodnuté”.
 • Pokud vedení odmítne, zastavte práci a vstupte do stávky. Za normálních okolností je nejlepší okupační stávka nebo prostě odejděte domů. Akční skupina si před rozchodem domů vezme kontakty na všechny kolegy, aby je mohla informovat. Akční skupina založí třeba na FB uzavřenou skupinu či konverzaci, aby jste zůstali v kontaktu a řešili další společný postup. Dodávat si navzájem odvahu!
 • Pamatujte na to mít plán v případě nepřijetí požadavků. Například pokud vedení nepřistoupí na vaše požadavky, sejít se druhý den před podnikem a společně vyjednávat s vedením. Postupujte vždy společně i co se týče vyjednávání s vedením, to je nejlepší ochrana proti propuštění jednotlivců.
 • Pokud u vás na pracovišti působí odbory, zjistěte si jestli stojí na straně zaměstnanců a nebo jdou na ruku vedení? Pokud jsou na vaší straně, a jsou z nějakého důvodu nečinné. Příčin může být více: strach či zkušenost z dosavadní lhostejnosti osazenstva. Oslovte jako Akční skupina odborové předáky, sdělte jim vaše stanovisko a požadujte po nich, aby začali situaci řešit, s tím, že jim budete nápomocni a pomůžete jim naklonit většinu osazenstva za prosazení požadavků. Pokud vás odboráři odmítnou, pokračujte ve své činnosti, jak bylo zmíněno výše.
 • Dobré je kontaktovat Iniciativu pracujících a stát se součástí širší sítě jednotlivců, místních a akčních podnikových skupin. Nezůstanete jako skupina izolovaná a budete se tak moci spojit s pracujícími z různých podniků napříč ČR, s cílem komunikovat, vyměňovat si rady a spolupracovat.
 • Iniciativa pracujících může Akční skupině pomoci s psaním článků a textů na letáky a plakáty, tvorbou grafiky a tiskem. Zároveň pomoci sehnat kontakty na kolegy z případných filiálek vaší firmy, aby boj nezůstal izolován jen na váš podnik. Případně pomoci založit základní odborovou organizaci Iniciativy pracujících.
Pište na náš email safed@riseup.netnebo soukromou zprávou na FB Iniciativa pracujících.
Iniciativa pracujících