AKCE

Připravujeme ustanovující sjezd (termín po ukončení nouzového stavu).